Wat zijn Gidsen

Vaak wordt mij gevraagd: Heb ik ook een gids?
Het antwoord hierop is Ja, iedereen heeft een gids. Niemand op aarde is zonder gids.

Een gids is een niet fysiek wezen dat een ziel door zijn vele levens leidt. Een onstoffelijk mens. Een mens zonder lichaam dus.
Gidsen zijn mensen die ooit geleefd hebben, zonder stoffelijk lichaam. Een gids kan een overleden familielid zijn, of iemand waar je innige band mee had, het is ook mogelijk dat het een oeroude ziel is, die niet meer incarneert.

Een gids kan denken en voelen; kent onze emoties en gevoelens. Een gids is dus een persoonlijk­heid. Er zijn Hoofdgidsen en Hulpgidsen.
Met je Hoofdgids (deze ziel kiest uit vrije wil voor jou en blijft na zijn of haar leven voor een hele rij levens bij je) heb je lang geleden samen op aarde geleefd. Dit was voor de gids vaak het laatste leven op aarde. Daarna hoefde hij niet meer terug om op aarde lessen te leren. Jij wel, en daarbij is je gids je gaan helpen. In het leven dat je met je gids leefde heb je daar een hechte band mee gehad. De periode waarin zich dat afspeelde kan variëren van 100 tot duizenden jaren geleden. Hoe ouder je als ziel bent, hoe ouder ook je Hoofdgids is.

Iedereen heeft veel geestegidsen die over ons waken. De een is zich hiervan bewust en de ander niet. Toch heb je je hele leven gezelschap van een groep geesten die vanaf je eerste incarnatie op aarde over je waken en leiden, en tussen incarnaties door bij je te blijven als je terugkeert naar het zielniveau. Het is hun liefdevolle plicht om gedurende vele levens bij je te blijven en zijn altijd blij als je contact met ze wil maken.

Gidsen zijn soms voor een korte periode of voor langere periode om je te begeleiden en te helpen. Een gids dringt nooit iets aan je op, grijpt niet in. Je bent helemaal vrij.

Gidsen kunnen op verschillende manieren contact met je maken. Belangrijk is dat je er voor openstaat. Misschien heb je al contact, maar herken je dit niet omdat je er een bepaalde verwachting van hebt. Dit kan bewust of onbewust zijn.
Gidsen bekijken dingen zonder menselijke emoties als jaloezie, angst of wrok. Ze bezien het leven vanaf een ander niveau, met een bepaalde wijsheid zonder te oordelen. Ze hebben wel gevoelens als liefde.

Hoe jij je gids “ziet” ligt aan jou. Dit is voor iedereen anders. De waarneming kan zijn via; voelen, gedachten, het ruiken van geuren, beelden zien, woorden en getallen, etc.
Zo kan je hele gesprekken in je hoofd hebben/voeren met jezelf, maar dit is echt een “gesprek” met je gids. De gids past zich aan jouw omstandigheden van dit moment aan, hoe jij in je leven staat. Je hebt meerdere gidsen maar 1 hoofdgids. Je hoofdgids is vanaf je geboorte tot aan je dood bij je.
Er zijn meerdere gidsen bij je, Zij blijven bij je tot je op een bepaald niveau bent. Dan verdwijnen zij en krijg je andere gidsen om je heen voor je volgende stap.

Familieleden die zijn overgegaan kunnen ook heel goed bij je zijn. Zij staan je bij en beschermen je. Maar dit zijn niet je gidsen.
Gidsen zijn de beste helpers, ze inspireren en beschermen ons. Zij maken geen onderscheid! Je gids zal zich het liefst laten zien in de vorm die voor hem/haar prettig voelt.

Een van je geestegidsen is je beschermengel. Een beschermengel kan ooit een mens zijn geweest.

Hulpgidsen zijn mensen die je hebt gekend in je huidige leven. Dit zijn overleden familieleden of goede vrienden, waar je een goede relatie mee hebt gehad. Zij willen je nog een poosje begelei­den, geestelijk steunen, omdat ze van je houden. Veel mensen voelen dat ook. Het is vaak ook zo dat de Hulpgids nog het een en ander moet leren van het leven dat jij leidt en daarom moet “meekijken”.

Je krijgt je Hoofdgids vanaf je eerste “bewuste incarnatie”. Bewust incarneren betekent kiezen voor een leven en dus ook kiezen voor bepaalde ouders of de omstandigheden waarin je gaat leven. De gids hoeft na het leven met jou dus niet meer naar de aarde terug. De gids heeft, in dat laatste leven, aan groei en harmonie zo ongeveer het hoogst haalbare voor een mens bereikt.

De gids kiest dan om te mogen “gidsen” en kiest dan speciaal voor jou. De gids begeleidt jou bij jouw persoonlijke groei. Dit is lang niet zo gemakkelijk voor de gids als het misschien lijkt. Je gids is er voor jou meestal in de gedaante van hoe hij of zij eruit zag in het leven dat jullie samen geleefd hebben. Meestal was hij in dat leven een familielid of een goede vriend. Diep van binnen, in je onderbewuste, kén je je gids. Dat vergemakkelijkt de kennismaking; het is dan ook eigenlijk geen “leren kennen” maar een “herkennen” (door de ziel).

Een gids is geen engel. Die hebben namelijk nooit als mens op aarde geleefd en kennen dus geen ‘aardse’ ervaringen.

Wat doet een Hoofdgids?
In de eerste plaats is je gids er altijd voor je. De gids komt nooit tijd tekort en kent geen haast of stress. Daarom heeft de gids altijd voldoende tijd voor je. In onze jachtige maatschappij is dat al heel wat! Die gids is er om je te steunen; te helpen in de meest ruime betekenis van het woord. Hij inspireert je; probeert je op telepathische wijze te bereiken om adviezen en dergelijke door te geven. Verder kan hij je kracht en energie geven. Hij zal proberen je “op te beuren”; je positieve energie toe te zenden als je even niet goed in je vel zit. Je kunt dan opeens een gevoel van rust en vrede krijgen, juist wanneer je het heel hard nodig hebt. Als je je gids kent en je bewust bent van diens aanwezigheid is het voor je gids gemakkelijker je te bereiken.

Een gids zal altijd proberen je te helpen maar heeft de plicht om jouw keuzes te respecteren. Voor je aan het leven begint krijg je een aantal lessen voorgeschoteld die je moet leren. Maar de manier waarop je hiermee omgaat bepaal je tijdens je leven. Je draagt je eigen verantwoordelijk­heid voor wat je doet en laat.

Je hebt dit leven gekozen om lessen te leren en negatief karma te transformeren. Als je gids elke steen voor je voeten weg zou rollen, dan leer je die lessen niet. Het leven zou dan te gemakke­lijk worden.

Gidsen leven in de derde dimensie, de gidsen leven in de vierde dimensie. Dat is het gebied aan de overkant. Daar bestaat geen tijd en geen afstand. Het is een wereld van golflengten, trillingen en energieën. Je gids is overal waar jij bent, waar ter we­reld je je ook bevindt.

Hoe communiceer je met je gids?
Als je met je gids praat en naar hem luistert, dan is dat een andere vorm van communicatie dan wanneer je met je overbuurvrouw praat. Het is namelijk communi­catie zonder geluid. Je praat in gedachten. Je zendt telepathisch signalen uit naar je gids die deze signalen heel goed kan verstaan. Je gids weet namelijk wat je denkt en voelt. Je gids zendt op dezelfde manier signalen uit naar jou, die in je hersenen worden vertaald in woorden en zinnen.Het is niet iedereen gegeven een heel intensief contact met zijn gids te verkrijgen. Het is echter voor veel mensen mogelijk. Het al dan niet bereiken van dit contact is afhankelijk van de energie en tijd die men bereid is te steken in het oefenen van de communicatie. Als je bereid bent om daarin te investeren, zal je moeite beloond worden met een sterk, waardevol en liefdevol contact met je beste vriend. Verder is het van belang te leven vanuit je gevoel. Het contact met gidsen is namelijk gebaseerd op gevoelscontact en niet op ons denkvermogen!

Hier een mooie oefening om te communiceren met je gids van Anke de Graaf uit het magazine Happinez:
* Voor een ontmoeting met je gids moet je je bewustzijn naar een andere dimensie verplaatsen. Dit kun je trainen met onderstaande oefening. Lees de tekst enkele keren, totdat je hem uit je hoofd kent. Bouw deze scene vervolgens stukje voor stukje op in je geest. Elke dag een beetje meer. Sluit je ogen en concentreer je op de beelden. Schrijf op wat je de eerste keer zag, de tweede keer, de derde keer, de vierde keer etc. Je zult merken dat het verhaal steeds gedetailleerder wordt.

* Je staat aan een oever van een groot meer met rondom groene heuvels. Je staat op een zandstrandje en kijkt uit over het meer. Vanaf de overkant, waar het een beetje nevelig is, lijkt zich een bootje in jouw richting te bewegen. Hier zit een roeier in: jouw gids. Je gids zal een menselijke vorm hebben, die van een man of vrouw. Naarmate het bootje dichterbij komt, hoor je het geplas van riemen en het gekabbel van water tegen het bootje. De contouren worden steeds duidelijker. Je ziet dat de gids met zijn rug naar je toe zit. Dan is het bootje vlakbij. Het draait bij en stoot tegen het strand. De gids springt uit het bootje, pakt de punt vast en trekt de boot het strand op.

* Ga naar een rustige plek, sluit je ogen, ontspan en vertrouw erop dat je gids bij je is. Richt je aandacht op je gids en vraag of hij of zij contact wil maken op energie niveau. Je kunt zijn of haar naam vragen, eventueel letter voor letter.

* Om vertrouwd te raken met je gids kun je op vaste momenten contact zoeken, zoals bij het wakker worden of voor het slapen gaan.

* Als je advies wilt, kun je een vraag stellen. Als je nog niet geoefend bent, stel dan liever een gesloten vraag: ja of nee, dit of dat? Geef niet meer dan drie keuzes en stel geen dubbele vragen. Houd het kort en duidelijk.

* Een gids zal advies vaak via je gevoel kenbaar maken. je voelt: dit is oké, dit is niet oké. Als je te veel in je hoofd zit of juist te emotioneel bent, zul je zijn raad niet voelen.

* Een gids is geen heilige voor wie je wierook of een kaarsje moet branden, beschouw hem of haar als je beste vriend of beste vriendin.

Paragnost Jan Kleyn (inmiddels overleden) was een internationaal expert op het gebied van gidsenwerk. Hij was de vroegere leermeester van Anke (inmiddels ook overleden).
Een mooi boek van hem is “Jouw persoonlijke gids”.
Het boek is te bestellen via Bol.com. 

Bron: Anke de Graaf.nl

Chat openen
Ben jij nieuwsgierig naar wat ik voor jou kan betekenen? laat een berichtje achter.